Logo FFK

Friskare Filipstads kommun

FFA startsida

Friskare Filipstads kommun

En röd dartpil sitter i mitten på en svartvit piltavla med siffror

Coachning / PT och "Hitta formen"

Vill du förbättra dina levnadsvanor och få coaching och praktisk hjälp med att klara det? Det är många som hittills fått positiv effekt av deltagandet med förbättringar och fortsättning. Under hela året har du möjligheten att få det individuellt och anpassat.

Du kan starta och välja ditt upplägg när du vill. Kontakta Mona eller Mikael.

Med vänliga hälsningar! Mikael Marttila och Mona Forsberg .

 

För mer information och intresseanmälan e-posta/ring mikael.marttila@filipstad.se 0590‑611 42, 070‑365 11 42 eller mona.forsberg@filipstad.se 070‑190 54 01.