Logo FFK

Friskare Filipstads kommun

FFA startsida

Friskare Filipstads kommun

Om FFK

FFK är en förkortning av friskare Filipstads kommun och det är istället för FFA samarbetet som avslutades den 1 januari 2023. Anledningen till att det avslutades var att det finns behov av att prioritera internt arbete i kommunen och ekonomiska skäl.

Syftet med FFK är att medverka till att alla blir motiverade och får goda möjligheter till att ta hand om sig själva och varandra.

Genom den interna prioriteringen kommer det att förbättra rehabresurserna på olika sätt. Samtidigt som det hälsofrämjande ska fortsätta.

De subventioner som funnits tidigare i samband med FFA tas bort av ekonomiska skäl. Eftersom det är omöjligt att förutse hur mycket det kommer att kosta. Tillsvidare är det tillgång till Spångis (personalgym), personalmassage, aktiviteter enligt plan på hemsidan. Vi strävar efter ett brett utbud av aktiviteter där alla ska kunna hitta något som passar.

En målsättning är att det ska finnas utsedda "hälsopeppare" på alla arbetsplatser som hjälper till med information, kontakter och marknadsföring.

Försäkrings­information

FFK är till för att medverka till bättre hälsa och ska inte innebära någon högre risk att skada sig. Men deltagandet sker på eget ansvar på grund av att anställda och anhöriga inte är försäkrade via arbetsgivaren vid fritidsaktiviteter.

En gemensam försäkring för aktiviteterna skulle vara kostsam och administrativt svårt att ordna eftersom det handlar om många personer och aktiviteter. Många har fritidsförsäkring via fackförening eller privata försäkringar men inte alla. Därför är det viktigt att alla får denna information om vad som gäller.

Hälsopeppare

Tanken är att varje arbetsplats i kommunen ska ha "hälsopeppare" som utsetts av arbetsplatsen till att vara inspiratör och vidarebefordra FFK information och marknadsföra på arbetsplatsen. Det kommer mer information till enhetscheferna om "hälsopeppare" för att tas upp vid till exempel APT:n.

Kontakt

Samordnare/koordinator:

Mikael Marttila

0590-611 42

070-365 11 42

mikael.marttila@filipstad.se